Under torsdagen kl. 15:00 rapporterade Naturvårdsverket att pengarna för bidrag till elfordon har tagit slut. Drygt 77 000 privatpersoner hann ta del av bidraget som gav tillbaka 25 % av inköpskostnaden upp till 10 000 kronor.

Sveriges regering beslutade under hösten 2017 att avsätta 395 miljoner kronor till elfordonspremien för 2018. I juli utökades anslaget med 45 miljoner kronor i samband med att bidraget började omfatta eldrivna utombordsmotorer. Senare i september beslutade Naturvårdsverket att använda 39,5 miljoner kronor av 2019 års budget.

Statistiken visar att hela 91 % av budgeten användes av privatpersoner som köpt en ny elcykel. Andelen som gick till elmopeder var endast strax under 6 %.

Tabell nedan visar antalet utbetalningar per fordonsslag. Observera att statistiken som hittills rapporteras av Naturvårdsverket avser utbetalningar fram till och med 20 september.

Tabeller nedan visar fördelning utifrån ålder och kön.

Naturvårdsverket meddelar att du fortfarande kan lämna in en ansökan om du köpt ett elfordon. Dock kommer inga ansökningar att behandlas förrän Naturvårdsverket fått en ny budget för 2019.