Elfordonspremien är populärare än någonsin och under sommaren har ett stort antal nya ansökningar kommit in till Naturvårdsverket som sköter administrationen. Fortsätter utbetalningarna i samma takt ser det inte ut som att elfordonspremiens budget på 386 miljoner kronor kommer att räcka för att täcka alla ansökningar under 2018.

Den 20 augusti hade 302 miljoner kronor betalats ut från den totala budgeten för 2018 på 386 miljoner kronor. Det är därmed oklart om budgeten kommer att räcka för att täcka alla ansökningar under den kommande hösten, september – december. Detta även fast regeringen valde att utöka bidraget med 45 miljoner kronor i juli då man beslutade att bidraget även skulle omfatta elutombordsmotorer.

Om du är intresserad av att se hur pengarna har fördelats hittills under året och vilka län som har ansökt om flest utbetalningar så kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Fakta om elfordonspremien

Elfordonspremien är ett statligt bidrag som innebär att privatpersoner som köper en ny elcykel, elmoped, elmotorcyker, specifika handikappfordon eller elutombordsmotorer har möjligheten att få tillbaka 25 % av inköpskostnaden upp till 10 000 kronor. 

Bidraget skapades med ambitionen att få fler människor att byta bort bilen mot mer miljövänliga transportmedel.