Den senaste statistiken från Cykelbranschen visar att det har sålts 103 000 elcyklar i Sverige det senaste året. Detta motsvarar en ökning med 53 % jämfört mot året innan. Av den totala cykelmarknaden utgör nu elcykeln över 19 %.

Statistiken som avser perioden 1 september 2017 till sista augusti 2018 visar att elcykeln fortsätter att ta marknadsandelar på cykelmarknaden. Det är framför allt de lite dyrare elcyklarna med hög kvalité som ökar inom segmentet elcyklar, enligt pressmeddelandet från Svensk Cykling. Detta antas bero på elfordonspremien, det statliga bidraget som ger tillbaka 25 % av inköpspriset upp till 10 000 kronor. Hittills har över 80 000 ansökningar kommit in och större delen av budgeten är redan utbetald.

Cykelförsäljningen i volym tappar med 3,3 % jämfört mot föregående år, vilket motsvarar en minskning från 551 000 till 532 800 sålda cyklar. Av dessa 532 800 sålda cyklar utgör elcyklarna drygt 19 %, vilket innebär en ökning med 5 % jämfört mot tidigare år. Den svenska elcykelmarknaden har därmed kommit ikapp andra europeiska länder som länge haft en marknadsenadel mellan 15 – 20 %.